fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

ZŚ Jindřichov, okr. Bruntál s Ivanou Hirešovou 22.6.2017

Akce se zúčastnilo 25 žáků z osmé a deváté třídy, většinou chlapci. Žáci byli aktivní a zvídaví, trochu divocí. Pochlubili svými výrobky mezi spolužáky, mysleli také na své oblíbené učitele, proto se o akci dozvěděla celá škola. Své výtvory zanesli také do školní jídelny. Škola nemá kantýnu, veškeré automaty na škole byly zrušeny, svačinky jsou organizovány hromadně, žáci je po dohodě s rodiči odebírají přímo ze školní jídelny (asi 80% dětí) – slušné číslo.

Datum
22. 6. 2017

 

Zpět na seznam